Zwolnienie lekarskie w Niemczech

niemce8Życie bywa nieprzewidywalne i o ile urlop można zaplanować, to jednak nikt nie jest w stanie określić kiedy zachoruje. Niemieckie prawo pracy jednoznacznie określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w tym zakresie. I każda osoba, dla której emigracja do Niemiec stała się codziennością musi się do tych zasad dostosować. Ciekawe jest to, że w niemieckich przepisach zwolnienie lekarskie nie oznacza konieczności nieustannego przebywania w domu. Nie ma problemu by chory poszedł na krótki spacer czy zakupy jednak zabronione jest wykonywanie czynności, które codziennie wykonuje się w pracy np. remontowanie domu czy mieszkania. Nie jest mile widziane również aby osoba chora spędzała czas w pubach czy na dyskotekach. W takiej sytuacji trzeba liczyć się z tym, że gdy pracodawca dowie się o zaistnieniu takiej sytuacji, może osobę zwolnić z pracy. Co ważne i niespotykane w polskich zakładach pracy, gdy pracodawca podejmie podejrzenie, że pracownik w niewłaściwy sposób wykorzystuje zwolnienie, ma prawo do wynajęcia detektywa. W sytuacji, gdy podejrzenia okażą się słuszne, pracownik musi również pokryć koszty jego pracy. Pracownik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, które umożliwią mu jak najszybszy powrót do pracy. Ponadto jest on zobowiązany do tego by jak najszybciej poinformować o swojej chorobie, a czas ten jest zazwyczaj precyzyjnie określony w umowie. W przypadku długotrwałej choroby szczególnie takiej, która ma duży wpływ na jakość wykonywanej pracy np. alkoholizm czy inne uzależnienie, pracownik może otrzymać wypowiedzenie z pracy.

26 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *