Euro w Niemczech

germany11Pieniądz Euro to bez wątpienia udane polityczne dziecko mariażu Niemiec i Francji, na którym zyskały przede wszystkim bogate osoby, które swoje majątki mogą liczyć w milionach, a nawet i więcej. Dla zwykłego Niemca, wprowadzenie Euro równało się ze znacznym wzrostem cen przy naprawdę niewielkim wzroście wynagrodzenia. Jeżeli ktoś wyjeżdżał do Niemiec za pracą przed wprowadzeniem tej waluty mógł zarobić w markach nawet trzykrotną równowartość dzisiejszej pracy w Niemczech. Biedni i średnio zarabiający mieszkańcy Republiki Federalnej, też dość szybko zauważyli, że przykładowy samochód który kiedyś mogli sobie kupić niemal od ręki nagle stał się dla wielu nieosiągalny. Niestety spowodowało to, że część firm motoryzacyjnych musiało przebranżowić się w produkcji aut. Na przykład Mercedes Benz musiał ograniczyć produkcję samochodów najwyższej klasy, i wprowadził nawet na rynek kompaktową wersję swojego samochodu pod nazwą A-klasa. Jednak dziś, trzynaście lat po wprowadzeniu tej waluty na rynki krajów europejskich powoli przejmuje ona podstawowe założenia pieniądza, czyli odzwierciedla sytuację gospodarczą, odrzucając niekorzystny dla siebie polityczny ogon. Ważna była także w tej materii, wprowadzenie w Niemczech minimalnej stawki za godzinę pracy, która spowodowała, że na rynku pojawiło się więcej pieniądza, który dzięki temu wspomaga gospodarkę. Cała ta historia może nauczyć tego, że na gospodarka i politykę, należy patrzyć bardziej przyszłościowo, uwzględniając przede wszystkim zagadnienia związane z makroekonomią.

Polityka recyclingu

germany10Recycling jest w Niemczech niemal już integralną częścią życia. Edukacja związana z przetwórstwem produktów wtórnych ma swoje korzenie jeszcze z czasów pierwszej wojny światowej, gdy kraj ten był blokowany przez aliantów w światowym handlu. Dziś jednak recycling jest nie tylko potrzebą gospodarczą, związana z oszczędnością materiałów, ale przede wszystkim jest odpowiedzią społeczeństwa na ekologiczne zagrożenia naszej planety. W związku z tym praca w recyclingu w Niemczech jest postrzegana jako bardzo ważne zajęcie, a ludzie ją wykonujący budzą ogólny szacunek. Warto także zauważyć, że w branży tej pracuje duża ilość polaków, którzy postrzegani są jako bardzo dobrzy solidni pracownicy. Cała ta polityka ekologiczna łamie się jednak, gdy spojrzy się na zachowanie w naszym kraju, gdzie zbieranie surowców wtórnych prowadzone jest tylko i wyłącznie przez osoby o najniższym statucie społecznym, a po drugiej stronie, czyli przedsiębiorców, stoją osoby ze złymi intencjami. Na Górnym Śląsku branża recyclingu jest na przykład opanowana przez grupy związane z Ruchem Autonomii Śląska, a ich działanie opiera się głównie na rozkradaniu wygaszonych przez rząd zakładów pracy, oraz pobieraniu, między innymi od rządu Republiki Federalnej Niemiec dotacji. Na szczęście niemiecka opinia publiczna powoli zauważa tę sytuację u swoich sąsiadów i naciska na swoich przedstawicieli by zaniechali finansowania takich mafijnych organizacji w Polsce.

Europejskie miasto.

germany9Położony tuż przy polskiej granicy niemiecki Görlitz, który jeszcze do końca wojny wraz ze Zgorzelcem tworzył jedno miasto jest przykładem na to, jak bardzo tendencje zjednoczeniowe w Europie zasypują dawne animozje. Warto zaznaczyć, że miasto to na szczęście ominęła pożoga zniszczenia związana z wkraczaniem dzikich rosyjskich hord, które to niemal do cna zniszczyły prawie wszystkie okoliczne miasta, w tym i Budziszyn. Dzisiaj Görlitz i Zgorzelec tworzą nową jednostkę współpracy pod nazwą Europejskie Miasto Görlitz-Zgorzelec, która to zabiega o fundusze na rzecz rozwoju tego miejsca, i wspólnie występuje przed innymi podobnymi osobami prawnymi. Warto także zaznaczyć, że dla wielu Polaków z powiatów bolesławskiego i zgorzeleckiego oferowana jest praca w Niemczech w tym w omawianym mieście. Oferowane są w zasadzie wszystkie możliwe stanowiska we wszystkich branżach gospodarki, która występuje w Görlitz. Dla osoby postronnej która przyjedzie do tego miejsca od razu rzuci się w oczy duża ilość supermarketów, które znajdują się na obrzeżach zarówno Zgorzelca jak i Görlitz. Adresowane są one głównie do osób mieszkających po drugiej stronie granicy, ale także i dla osób przybywających tutaj z pobliskiej Republiki Czeskiej. Jednak poz tym wszystkim miasto to jest przykładem romantycznego budownictwa, a szczególnie zapierających dech w piersiach robi ewangelicka katera, która zbudowana jest na skale znajdującej się bezpośrednio nad Nysą Łużycką.

Informatyczne Karlsruhe

germany8Badenia to część niemieckiego landu Badenia Wirtembergia, który położony jest w południowo-zachodniej części kraju. Jest to najcieplejszy region naszego sąsiada, do którego dochodzą, doliną Rodanu ciepłe wiatry znad Morza Śródziemnego. Ta historyczna kraina jest także klasycznym przykładem niemieckiego rozdrobnienia, który spowodował, że w osiemnastym wieku na terenie Badenii istniało kilka samodzielnych państw. W jednym z tych państw Badenii Durlach rządził władca Karol Wilhelm, który chciał być niczym Ludwik XIV „królem słońce”. Naśladując on swój ideał stworzył miasto Karlsruhe, gdzie w centralnym miejscu zbudował swój pałac, na środku którego znajdowała się jego komnata. Bezpośrednio z niej wytyczone zostały drogi które w całości wyglądały, i wyglądają do dziś niczym promienie słońca. Obecnie Karlsruhe to duży ośrodek naukowy, który można by śmiało nazwać niemiecką dolina krzemową. Taka sytuacja powoduje, że do tego miasta przybywa pełno informatyków, nie tylko z Niemiec, ale w zasadzie z całej Europy. Dla polskich specjalistów z zakresu informatyki, praca w Karlsruhe jest bardzo atrakcyjna, nie tylko z powodu wysokich zarobków, ale także i z powodu miarę bliskiego położenia w stosunku do innych europejskich centrów tego typu. Ciekawostka może być także fakt, iż miasto to było także miejscem osiedlania się ludzi którzy zostali wypędzeni ze swoich domów na Górnym Śląsku po wkroczeniu tam Armii Czerwonej, w tym znanego polskiego przedwojennego piłkarza Ernesta Wilimowskiego.

Metropolia Berlin

germany7Stolica Niemiec Berlin jest miastem symbolem dwudziestego wieku, który w obecnych czasach staje się nowoczesną metropolią. Rozwój miasta wiąże się bezpośrednio ze zjednoczeniem Niemiec w 1871 roku. Dotychczasowa stolica Prus stała się stolica nowego europejskiego państwa, które od razu stało się głównym rozgrywającym na terenie kontynentu. To spowodowało znaczny rozrost Berlina. Ciekawostką może być fakt, iż podczas wybór z początku lat trzydziestych ubiegłego wieku, Berlin jako jedno z nielicznych miast północnych Niemiec niemal w całości głosował przeciwko nazistom. Po drugiej wojnie światowej stolica Niemiec została podzielona pomiędzy strefy okupacyjne, które od 1961 roku rozdzielał symbol zimniej wojny, czy berliński mur. Obecnie jednak miasto podlega ciągłemu rozwojowi, a stare symbole podziału zostały niemal całkowicie zakryte. Nawet komunistyczne osiedla, tak zwane blokowiska w Berlinie Wschodnim, wyglądają dziś zupełnie inaczej. Trzy i pół miliona mieszkańców sprawiają, że metropolia ta przyciąga do siebie nie tylko Niemców, ale także i Polaków. Warto zaznaczyć, że z centrum Berlina do polski jest tylko kilkadziesiąt kilometrów, a w linii prostej niecałe czterdzieści. Taka sytuacja sprawia, że praca w Berlinie, której jest tu pełno, zarówno w budownictwie, usługach jak i innych gałęziach gospodarki, adresowana jest także i do naszych rodaków. W przypadku pracy na przykład na wschodnich przedmieściach można nawet pozwolić sobie na codzienny dojazd z leżących w Polsce Słubic.

Praca w Cottbus

germany6Na terenie niemieckich Łużyc znajduje się dość duży kompleks przemysłu ciężkiego, głównie hutniczego i wydobywczego. Niestety ruchy migracyjne po zjednoczeniu Niemiec sprawiły, że tak zwane wschodnie landy pozbyły się znacznej liczby ludności, zwłaszcza tej wykwalifikowanej. Imigranci z innych krajów, którzy licznie osiedlają się w Republice Federalnej Niemiec, także wolą zachodnie landy oraz Berlin omijając niemal przysłowiowym szerokim łukiem okolice Chocieborza czyli Cottbus. Taka sytuacja sprawiła, że bardzo wielu polaków zostało w tą pustkę zaproszonych do pracy, a część nawet i do osiedlenie. Niestety pobliskie tereny Polski, nie są także zbyt liczne i większości oparte na rolnictwie. Do tego należy zauważyć, że większość mieszkańców tych ziem to potomkowie żołnierskich osadników, którzy po drugiej wojnie światowej otrzymali te ziemie i nie mają zbyt dużego pozytywnego stosunku do swoich sąsiadów. Jednak dla polaków ze Śląska, Małopolski, Mazowsza praca w Niemczech w tych okolicach jest wyjątkowo atrakcyjna, a do tego ma bardzo dobry aspekt bliskości do rodziny. Wynagrodzenie było dotychczas troszkę mniejsze w tym regionie niż w innych częściach Niemiec, jednak w związku z dość mocnym zniszczeniem środowiska i promocją ekologiczną berlińskiego rządu, każda osoba tu zatrudniona otrzymuje do pensji odpowiedni dodatek w postaci kilku Euro na godzinę. Czyli otrzymując nawet najniższą ustawowo stawkę 8 Euro, można być pewnym że wynagrodzenie będzie większe i może sięgać nawet 10 euro na godzinę netto.

Osiem Euro na godzinę.

germany5Gospodarka niemiecka jest najważniejszym elementem na ekonomicznej mapie Europy. Nie dziwne więc jest, że także i pod względem rynku pracy Republika Federalna jest w europejskiej czołówce. Wprowadzona ostatnio płaca minimalna na poziomie ośmiu Euro na godzinę, spowodowała wielkie niezadowolenie, wśród tak zwanych przedsiębiorców, którzy wcześniej żerowali na niemal niewolniczej pracy osób w większości, którzy przyjechali z Polski. Dla nas, dla Polaków ta płaca minimalna jest nie tylko dobra dla osób dla których praca w Niemczech jest sposobem na życie, ale także i dla pracowników w kraju. Podniesienie najniższych zarobków u naszego zachodniego sąsiada na pewno pozytywnie wpłynie na nasz rynek pracy, gdyż po pierwsze zwiększy jego konkurencyjność, tworząc nowe miejsca pracy, a po drugie w dłuższym terminie wyrówna wypłaty także i w naszym kraju. Jednak już dziś można być pewnym, że te niemieckie ustawodawstwo spowoduje, że duża część firm, żerujących na płacy często poniżej minimum socjalnego, po prostu upadnie. Właściciele ich doskonale o tym wiedzą, i tworzę gigantyczną grupę lobbującą, która teoretycznie miała by wpłynąć na nasz rząd, by ten zmusił Niemców do zmiany swej decyzji. Ciekawostka jest także fakt, że część posłów opozycyjnych także domaga się takiej interwencji, co w zasadzie jest sprzeczne z programem opartym na solidarności społecznej. Na szczęście jednak dla Polaków, ten słaby i kompletnie zależny rząd, nie jest w stanie nic wymusić, przez co pracownicy jadący do Niemiec mogą przysłowiowo spać spokojnie.

Niemiecki socjal

germany4Pomoc socjalna w Niemczech pomimo że sama nie jest tworem idealnym, w porównaniu z systemem socjalnym w Polsce jest niemal doskonała. Najważniejszym zadaniem tamtejszych urzędów jest pomoc bieżąca i aktywizacja osób dotkniętych ciężką sytuacją losową. Przykładowo, gdy w Polsce osoba posiadająca kredyt traci pracę, jest pozostawiana sama sobie, gdyż dla miejskich ośrodków pomocy społecznej liczy się wyłącznie dochód z ostatnich trzech miesięcy. Absurdem jeszcze większym może być fakt, że gdyby po trzech miesiącach bez pracy, bez dochodów taka osoba nagle dostała, nawet dobrze płatna pracę, to wówczas opieka społeczna dała by mu należny zasiłek, gdyż według ich prawa ostatnie trzy miesiące były bez dochodu. Takiego absurdu nie byłby w stanie wymyślić nawet twórca kultowych komedii reżyser Stanisław Bareja. W przypadku Republiki Federalnej Niemiec jest zupełnie inaczej, gdyż tamtejsze urzędy nie są ograniczone absurdalnym prawem, tylko starają się pomóc na bieżąco. Należy jednak pamiętać, że wejście pod przysłowiowe skrzydła niemieckiego socjalu obowiązkowa jest wcześniejsza praca w Niemczech. Jest to uczciwe rozwiązanie, gdyż pomoc ma służyć szybkiemu wyjściu z ubóstwa, a korzystać z niej powinni ci, którzy nie tylko wcześniej opłacali ten system, ale także mają szanse na późniejsze płacenie podatków. Ta prosta zasada jest jedną z kolumn tworzących bogaty niemiecki system gospodarczy.

Wysokie zarobki i niskie ceny

germany3Nasz najbliższy sąsiad, czyli Niemcy są bez wątpienia najsilniejszym gospodarczo krajem Europy. Sprawia to, że Polska ma przed sobą dość wysoko powieszona poprzeczkę, jeżeli chodzi o wyrównywanie poziomów, zwłaszcza w skali makroekonomicznej. Ale ta sytuacja ma tez dobre strony, zwłaszcza dla osób poszukujących pracy, gdyż praca w Niemczech jest o wiele lepiej płatna, a do tego łatwo dostępna. Jednak niemiecki rynek pracy nie jest równy, a podział widoczny jest zwłaszcza w przypadku gdy porówna się wypłaty ze wschodniej części kraju na przykład z Saksonii do tych z zachodniej części na przykład z Palatynatu. Oczywiście nawet ta najniższa pensja jest i tak wielokrotnie wyższa od tej oferowanej w Polsce, w związku z czym nikogo nie może dziwić fakt, iż w Niemczech jest największy odsetek polaków, którzy wyjechali za chlebem za granicę. Jeżeli natomiast chodzi o ceny w tym kraju, to są one w większości takie same, choć na niektóre produkty, zawłaszcza spożywcze na przykład na alkohole czy słodycze są zdecydowanie tańsze. Wiąże się to ze znacznie niższym podatkiem. Ciekawy jest także fakt, iż nawet produkty sprowadzone z naszego kraju w Niemczech z powodu tychże podatków są tańsze. Na jawna niesprawiedliwość, która jest dziełem rządy Platformy Obywatelskiej, podwaja się zwłaszcza gdy spojrzy się na wynagrodzenie jakie dostaje osoba wykonująca dosłownie tą samą pracę. Te różnice mogły by być gdyby jednak oscylowały w granicach dwudziestu procent, a nie jak obecnie nawet czterystu procent i więcej.

Różnice kulturowe i językowe

germany2Niemcy były już od dziewiętnastego wieku kierunkiem polskiej emigracji zarobkowej i współcześnie trend ten pozostaje równie silny. Dzisiaj szczególnie dużo naszych rodaków wyjeżdża do Nadrenii Westfalii, Bawarii i Badeni Wirtembergii. Oczywiście w każdym miejscu w Niemczech można dziś spotkać Polaków, jednak te trzy landy, czyli niemieckie kraje związkowe, górują statystycznie nad pozostałymi, jeżeli chodzi o liczbę meldunków osób z polskim obywatelstwem. Przeglądają ogłoszenia o pracę w Niemczech, można śmiało dojść do wniosku, że większość z nich dotyczy właśnie tych trzech regionów. Warto wiedzieć, że Niemcy nie są krajem jednolitym kulturowo, religijnie ani nawet językowo. Co prawda w literackim języku jesteśmy w stanie się dogadać wszędzie, ale gdy wsłucha się w rozmowę na przykład Bawarczyków czy Szwabów, to będzie nam ciężko ją zrozumieć, nawet gdy biegle posługuje się niemieckim. Podobnie jest w przypadku kultury, gdzie mieszkańcy północy, w większości protestanci, są bardzo oschli i zamknięci, zwłaszcza w porównaniu z mieszkańcami południowych Niemiec. Mnie osobiście zdecydowanie bardziej do gustu przypada region południa, zwłaszcza Szwarcwaldu, gdzie nie tylko społeczeństwo jest otwarte, gdzie można dobrze zarobić, ale gdzie także jest najczystsze i najzdrowsze środowisko naturalne w całej Republice Federalnej Niemiec. Ciekawostką może być natomiast fakt, że przy granicy z naszym krajem, brakuje rąk do pracy, jednak mieszkańcy tamtych ziem niezbyt lubią robotników z Polski, a i Polacy wolą jechać bardzie na zachód, gdzie pensję są znacząco wyższe.

1 2