Pracujesz, masz szansę na pomoc

germany33Jeśli w Niemczech pracujesz legalnie, odprowadzasz podatki i składki masz również prawo do skorzystania z pomocy dla uboższych Niemców. Polacy z uwagi na członkostwo w Unii Europejskiej mają równe prawa również i w tej kwestii. Dostęp do prac nisko płatnych jak na niemieckie warunki jest bardzo duży, stąd też pracując można równocześnie skorzystać z dodatków i zasiłków pomocnych w utrzymywaniu mieszkania, dojazdu do pracy czy podnoszenia kwalifikacji, na co niestety w Polsce liczyć nie można. Oczywiście tak zwany socjal nie obejmuje osób pracujących nielegalnie i osób na umowach polskich w Niemczech. Warunkiem do skorzystania z pomocy są niskie dochody w okolicy 1000 euro, aczkolwiek to zależy od ilości osób w rodzinie utrzymującej się z pracy jednej osoby, jak również wykazać się minimum półrocznym zatrudnieniem. Z pomocą socjalną wiążą się również urlopy macierzyńskie, dofinansowanie przedszkoli czy odpowiednich polskiego świadczenia rodzinnego na dzieci. Pomoc socjalna uzupełnia niska pensję do poziomu godnej egzystencji w Niemczech. W Polsce z pomocy społecznej skorzystać mogą w zasadzie tylko niepracujący i żyjący w ubóstwie, w Niemczech również pracownicy na najniższych stanowiskach, zarabiający najmniej, jednak wykazujący się chęcią do pracy. Dla wielu Polaków to niemalże bogactwo, o którym w Polsce mogłoby jedynie pomarzyć, stąd chętnie korzystają z socjalu składając wnioski o kurs językowy, czy mieszkanie socjalne i inne formy wsparcia.

31 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *