Nie tylko do Niemiec

niemca5Kluczem do sukcesu bywa język. Nie tylko w pracy w niemieckich firmach język niemiecki jest ważny, również polscy pracodawcy forsując rynek niemieckich klientów wymagają od swej kadry pracowników znajomości tegoż języka obcego n poziomie co najmniej komunikatywnym. Mając tego asa w rękawie nie jesteśmy związani jedynie z polskimi pracodawcami. Poza pracą zdalną dla zagranicznych pracodawców możemy też wyjechać z kraju za pracą. Poszukiwania pracy w Polsce, kiedy się nie udają warto rozszerzyć o rynek zachodni. Kiedy nie chcemy opuszczać kraju an dłużej, jak również nie chcemy odjeżdżać zbyt daleko, nie pociągają nas zakątki świata nietypowe, to warto przeszukać bazy ofert z Niemiec. Niemcy są najbliższym sąsiadem Polski, który oferuje zatrudnienie dla Polaków. Jeśli znamy język niemiecki możemy pomyśleć o tym, żeby pracować za granicą. To doskonała okazja na dorobienie się, ale również na zdobycie doświadczenia w większych firmach, n światowych rynkach. W zależności od posiadanych umiejętności, wykształcenia i zawodu możemy próbować szczęścia w Niemczech ale nie tylko. Również Austria posługuje się jeżykiem niemieckim, a i spor część Szwajcarii, co za tym idzie mamy do wyboru co najmniej trzy kraje, w których możemy pracować i szukać zatrudnienia. Czasem wyjazd do Szwajcarii czy Niemiec może być okazja do zwiedzenia kawałka świata, poznania znajomych i kontaktów biznesowych. O ile jesteśmy aktywni podczas pobytu może być on bardzo pouczający i pomocny w dalszej zaradności po powrocie do kraju.

Pracujesz, masz szansę na pomoc

germany33Jeśli w Niemczech pracujesz legalnie, odprowadzasz podatki i składki masz również prawo do skorzystania z pomocy dla uboższych Niemców. Polacy z uwagi na członkostwo w Unii Europejskiej mają równe prawa również i w tej kwestii. Dostęp do prac nisko płatnych jak na niemieckie warunki jest bardzo duży, stąd też pracując można równocześnie skorzystać z dodatków i zasiłków pomocnych w utrzymywaniu mieszkania, dojazdu do pracy czy podnoszenia kwalifikacji, na co niestety w Polsce liczyć nie można. Oczywiście tak zwany socjal nie obejmuje osób pracujących nielegalnie i osób na umowach polskich w Niemczech. Warunkiem do skorzystania z pomocy są niskie dochody w okolicy 1000 euro, aczkolwiek to zależy od ilości osób w rodzinie utrzymującej się z pracy jednej osoby, jak również wykazać się minimum półrocznym zatrudnieniem. Z pomocą socjalną wiążą się również urlopy macierzyńskie, dofinansowanie przedszkoli czy odpowiednich polskiego świadczenia rodzinnego na dzieci. Pomoc socjalna uzupełnia niska pensję do poziomu godnej egzystencji w Niemczech. W Polsce z pomocy społecznej skorzystać mogą w zasadzie tylko niepracujący i żyjący w ubóstwie, w Niemczech również pracownicy na najniższych stanowiskach, zarabiający najmniej, jednak wykazujący się chęcią do pracy. Dla wielu Polaków to niemalże bogactwo, o którym w Polsce mogłoby jedynie pomarzyć, stąd chętnie korzystają z socjalu składając wnioski o kurs językowy, czy mieszkanie socjalne i inne formy wsparcia.